FACULTY OF EDUCATION


Eğitimin Değerlendirilmesi Etkinliği Fotoğrafları

13 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen ""Eğitimin Değerlendirilmesi:ERG Eğitim İzleme Raporu, PISA, TIMSS" Etkinliği" fotoğraflarına buradan yada Flickr adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.