EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dilbilim

Gülay Cedden                   

 

Beyin Dilbilim
Ruhdilbilim
Dilbilim
Toplum Dilbilim                   
Dil Edinimi
Çok Dillilik
İki Dillilik
Bilişsel Süreçler                      

Çiler Hatipoğlu                  

 

(Dilbilim)
Uygulamalı Dilbilim
Toplum Dilbilim
Edimbilim
Söz Eylemler
Söylem Çözümlemesi
Kültür
Kültürlerarası İletişim
Ses Bilgisi
Ses Bilimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce  
İkinci Dil Eğitimi/Öğretimi
Ara Dil
Yabancı Dil Sınavları
Dil Değiştirme/Kaydırma

Martina Gracanin Yüksek

 

Dilbilim
Yapısal Çözümleme
Sözdizim
Dil Edinimi
Karşılaştırmalı Dilbilim