EĞİTİM FAKÜLTESİ


Edebiyat Eleştirisi

Elif Öztabak Avcı     

 

İngiliz Edebiyatı
Edebiyat Eleştirisi
Edebiyatta Araştırma Yöntemleri
Günümüz İngiliz Romanı
Ev-İçi Romanı
Postkolonyal Kuram ve Roman
Küreselleşme ve Uluslaraşırı Roman    
Anlatı Kuramları