EĞİTİM FAKÜLTESİ


Edebiyatta Araştırma Yöntemleri

Elif Öztabak Avcı       

 

İngiliz Edebiyatı
Edebiyat Eleştirisi
Edebiyatta Araştırma Yöntemleri
Günümüz İngiliz Romanı
Ev-İçi Romanı
Postkolonyal Kuram ve Roman
Küreselleşme ve Uluslaraşırı Roman      
Anlatı Kuramları