EĞİTİM FAKÜLTESİ


Günümüz İngiliz Romanı

Elif Öztabak Avcı     

 

İngiliz Edebiyatı
Edebiyat Eleştirisi
Edebiyatta Araştırma Yöntemleri
Günümüz İngiliz Romanı
Ev-İçi Romanı
Postkolonyal Kuram ve Roman
Küreselleşme ve Uluslaraşırı Roman   
Anlatı Kuramları