EĞİTİM FAKÜLTESİ


İngiliz Edebiyatı

Hülya Yıldız            

 

Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat*
İngiliz Edebiyatı
Dünya Edebiyatı
Orta Doğu Çalışmaları
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları*
Viktorya Dönemi Edebiyatı
Ondokuzuncu Yüzyıl Edebiyatı
Postkolonyal Çalışmalar*
Roman Türü*
Feminist Kuramlar*
Osmanlı ve Türk Edebiyatı*
Osmanlı Kadın Yazarları*
Kültürel Çalışmalar
Modernite Teorileri*
Okuyucu Komüniteleri*

Elif Öztabak Avcı    

 

İngiliz Edebiyatı
Edebiyat Eleştirisi
Edebiyatta Araştırma Yöntemleri
Günümüz İngiliz Romanı
Ev-İçi Romanı
Postkolonyal Kuram ve Roman
Küreselleşme ve Uluslaraşırı Roman        
Anlatı Kuramları