EĞİTİM FAKÜLTESİ


Mesleki Öğrenme Grupları

Göknur Kaplan Akıllı         

 

Öğretim Tasarımı
(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme)    
Oyunlar ve Similasyonlar (Benzetimler)* 
Uygulama Toplulukları
Nitel Araştırma
Tasarım Tabanlı Araştırma*
Karma Yöntemler
Sosyal Ağ Analizi*
Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi*
Kalıtımcı Tasarım*
Oyunlarla Matematik Öğretimi*
Yaratıcılık
Sosyal Medya ve Ağ 2.0 Uygulamaları*
EğtimdeTeknoloji Entegrasyonu

Mustafa Levent İnce        

 

Antrenörlük
Beden Eğitimi
Mesleki Gelişim 
Mesleki Öğrenme Grupları                                                  
Sağlığın Geliştirilmesi
Öğretim Tasarımı
Yüksek Öğretim
Lisansüstü Öğrenciler