EĞİTİM FAKÜLTESİ


Öğrenci Formları

 

Öğrenci Başvuru Formu (İzin, muafiyet, ders saydırma, geç kayıt, ders ekleme ve bırakma, vb.)

Ders Muaflığı Formu


Akademik Formlar


Ders Açma Önerisi Formu

Ders Bilgileri Bildirim Formu

Öğrenci İzni (İç Yazışma Formu)


Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Formları


Kısmi Zamanlı Öğrenci Asistanlığı Genel Bilgiler (İşe başlama hakkında yapılması gereken işlemler, puantaj, vb.)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Formları

Stajyer Öğrenci Formları

 

Erasmus Formları

Erasmus programı ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

 
ÖİDB Formları

ÖİDB formlarına ulaşmak için tıklayınız.