EĞİTİM FAKÜLTESİ


Öğretim Tasarımı

Göknur Kaplan Akıllı  

 

Öğretim Tasarımı
(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme)
Oyunlar ve Similasyonlar (Benzetimler)* 
Uygulama Toplulukları
Nitel Araştırma
Tasarım Tabanlı Araştırma*
Karma Yöntemler
Sosyal Ağ Analizi*
Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi*
Kalıtımcı Tasarım*
Oyunlarla Matematik Öğretimi*
Yaratıcılık
Sosyal Medya ve Ağ 2.0 Uygulamaları*
EğtimdeTeknoloji Entegrasyonu

Evrim Baran Jovanovic

         

Eğitim Teknolojileri
Öğretmen Eğitimi 
Öğretim Tasarımı
Teknoloji Entegrasyonu                                                           
Öğretme Bilgisi
Öğrenme Teorileri
Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Nitel Araştırma

Mustafa Levent İnce  

 

Antrenörlük
Beden Eğitimi
Mesleki Gelişim 
Mesleki Öğrenme Grupları                                                      
Sağlığın Geliştirilmesi
Öğretim Tasarımı
Yüksek Öğretim
Lisansüstü Öğrenciler