EĞİTİM FAKÜLTESİ


Oyunlarla Matematik Öğretimi

Göknur Kaplan Akıllı  

   

Öğretim Tasarımı
(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme)  
Oyunlar ve Similasyonlar (Benzetimler)* 
Uygulama Toplulukları
Nitel Araştırma
Tasarım Tabanlı Araştırma*
Karma Yöntemler
Sosyal Ağ Analizi*
Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi*
Kalıtımcı Tasarım*
Oyunlarla Matematik Öğretimi*
Yaratıcılık
Sosyal Medya ve Ağ 2.0 Uygulamaları*
EğtimdeTeknoloji Entegrasyonu