EĞİTİM FAKÜLTESİ


Öz düzenleme

Esen Uzuntiryaki

 

Kimya Eğitimi*
Özyeterlik
Hedef Yönelimi
Motivasyon
Öz düzenleme*
Bilişsel Süreçler
Öğretmen Eğitimi                 

Semra Sungur    

 

Fen Eğitimi
Öz-Düzenleme
Öğrenci Motivasyonu
Öz-Yeterlik
Probleme Dayalı Öğrenme
Kavram Yanılgıları