EĞİTİM FAKÜLTESİ


Özyeterlik

Erdinç Çakıroğlu

 

Matematik Eğitimi
Öz Yeterlik
Matematik Öğretim Programı
Öğretmen Eğitimi
Teknoloji Entegrasyonu
Mesleki Gelişim
Aritmetik
Sayı kavramı

Esen Uzuntiryaki

 

Kimya Eğitimi* 
Özyeterlik
Hedef Yönelimi
Motivasyon
Öz düzenleme*
Bilişsel Süreçler
Öğretmen Eğitimi                    

Semra Sungur    

 

Fen Eğitimi
Öz-Düzenleme
Öğrenci Motivasyonu
Öz-Yeterlik
Probleme Dayalı Öğrenme   
Kavram Yanılgıları