EĞİTİM FAKÜLTESİ


Postkolonyal Kuram ve Roman

Elif Öztabak Avcı  

 

İngiliz Edebiyatı
Edebiyat Eleştirisi
Edebiyatta Araştırma Yöntemleri
Günümüz İngiliz Romanı
Ev-İçi Romanı
Postkolonyal Kuram ve Roman
Küreselleşme ve Uluslaraşırı Roman  
Anlatı Kuramları