EĞİTİM FAKÜLTESİ


Teknoloji Entegrasyonu

Göknur Kaplan Akıllı    

 

Öğretim Tasarımı
(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme)
Oyunlar ve Similasyonlar (Benzetimler)* 
Uygulama Toplulukları
Nitel Araştırma
Tasarım Tabanlı Araştırma*
Karma Yöntemler
Sosyal Ağ Analizi*
Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi*
Kalıtımcı Tasarım*
Oyunlarla Matematik Öğretimi*
Yaratıcılık
Sosyal Medya ve Ağ 2.0 Uygulamaları*
EğtimdeTeknoloji Entegrasyonu

Evrim Baran Jovanovic

        

Eğitim Teknolojileri
Öğretmen Eğitimi
Öğretim Tasarımı
Teknoloji Entegrasyonu                                                           
Öğretme Bilgisi
Öğrenme Teorileri
Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Nitel Araştırma

Erdinç Çakıroğlu         

 

Matematik Eğitimi
Öz Yeterlik
Matematik Öğretim Programı                                                  
Öğretmen Eğitimi 
Teknoloji Entegrasyonu
Mesleki Gelişim
Aritmetik
Sayı kavramı