ODTÜ Eğitim Fakültesi ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesiller için nitelikli öğretmenler, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmek, eğitim alanında uluslararası standartlarda bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve topluma eğitim hizmeti vermek üzere 1982 yılında kurulmuş, 1956 yılından bu yana eğitim vermekte olan üniversitemizin en genç fakültesidir. ODTÜ'de Eğitim Fakültesi'nin resmi olarak kuruluşu, YÖK'ün kurulduğu 1982 yılı ile aynı yıl olarak bilinmek ile birlikte, fakültenin (School of Education) üniversitemizde açılışı ve hizmet vermesi çok önceki yıllara uzanmaktadır. 1959 yılı ODTÜ kataloğunun "History of the Middle East Technical University" (Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Tarihi) başlıklı bölümünde "...Progress continues. Next autumn for instance, it is planned to open a School of Education as well as to expand the existing school" (s. 16) (...İlerleme devam etmektedir. Örneğin, önümüzdeki sonbaharda mevcut okulun genişletilmesi ve Eğitim Fakültesinin açılması planlanmaktadır) ifadesi yer almaktadır. Aynı katalogda, fakülte dekan yardımcılığı görevinde Dr. Mitat Enç'in olduğu, Eğitim Fakültesinde okumak isteyen öğrenci adaylarının Eylül 1959'da Fen ve Edebiyat Fakültesinde öğrenimlerine başlayabileceği bilgileri yer almaktadır. Öğrenci adaylarının temel eğitimlerini Fen ve Edebiyat Fakültesinde tamamladıklarında Eğitim Fakültesinin açılmış olacağı ve mesleki eğitimlerine bu fakültede devam edecekleri belirtilmiştir. Ek olarak, bu katalogda, Eğitim Fakültesinde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması ve kimya, İngilizce, matematik, psikoloji ve fizik programlarında temel eğitimlerin tamamlanmasının uygun görüldüğü bilgisi de yer almaktadır.

Eğitim Fakültesinin henüz tam olarak açılmadığı 1961-1962 yıllarında, Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) içinde bir Eğitim Bölümü mevcuttu ve dönemin Rektör Yardımcılığı görevini yapan Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Eğitim Bölümü'nde bölüm başkanlığı yapmıştır. Söz konusu yıllarda Eğitim Bölümü'nde Fen-Edebiyat Fakültesi fizik, kimya, matematik, sosyoloji ve psikoloji bölümleri mezunları için "Öğretmenlik Sertifikası" programı yürütülmüştür. 1963-1964 yılında Prof.Dr. Kemal Özinönü, bölüme öğretim üyesi olarak katılmış ve 1965-1966 yılında Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1960'ların ikinci yarısında Öğretmenlik Sertifikası programı öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerine yanıt verebilecek seçmeli derslerin sunulması ile zenginleşmiştir. Sertifika programı dersleri ve bunlara ek olarak açılan diğer eğitim dersleri lisans öğrencilerine seçmeli ders olarak sunulmaya başlanmıştır.

Öğretmenlik Sertifikası dersleri ve seçmeli dersler verilen Eğitim Bölümü'nde, 1974 yılında ilk lisans programları açılmış, beş programa (fizik, kimya, biyoloji, matematik, ve sosyal/felsefe bilgiler öğretmenliği) öğrenci alınmış ve ilk mezunlar 1979 yılında verilmiştir. Bu dönemde bölüm başkanı olan Prof. Dr. Kemal Özinönü eğitim bilimlerinin gelişmesine öncülük etmiştir.

1982 yılında YÖK kararı ile öğretmen yetiştiren tüm kurumlar, Millî Eğitim Bakanlığından alınarak üniversite bünyesine verilmiştir ve üniversitelerde Eğitim Fakülteleri kurulmuştur. ODTÜ Eğitim Fakültesinin ilk Dekanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden üniversitemize gelen Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal'dır (1982-1989). Fakültemizin daha sonraki Dekanları ise sırasıyla, Prof. Dr. Kemal Güçlüol (1989-1992), Prof. Dr. Ersin Yurtsever (1992-1995), Prof. Dr. Barbaros Günçer (1995-1998), Prof. Dr. Doğan Alpsan (1998-2001), Prof. Dr. Meral Aksu (2001-2010), Prof. Dr. M. Yaşar Özden (2010-2013), Prof. Dr. Gölge Seferoğlu (2013-2017), Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün (2017-2021) ve Şubat 2021'den günümüze Prof. Dr. Behiye Ubuz 'dur.

ODTÜ Eğitim Fakültesinde ilk açılan bölümler; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Öğretmenlik lisans programı), Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı), Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Öğretmenliği lisans programları) ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümüdür (İngilizce Öğretmenliği lisans programı). Bu bölümler, açıldığı yıllarda veya sonrasında en az birer lisans programına ve uygun enstitüye bağlı en az bir yüksek lisans programına sahipti. Fakültede 1 Profesör, 7 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 10 Öğretim Görevlisi ve 15 Araştırma Görevlisi ile akademik çalışmalar yürütülmüştür. 1995-1996 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı açılmıştır.

1998 yılında Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde, YÖK tarafından yapılan bir düzenlemeyle Eğitim Bilimleri Bölümünün lisans programlarına öğrenci alımı durdurulmuştur. Aynı dönemde Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü yeniden yapılandırılmıştır. Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde bulunan Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün açılmasıyla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri lisans programı olarak yapılandırılmıştır. Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesindeki Biyoloji ve Matematik Öğretmenliği lisans programları kapatılmış diğer lisans programları Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü (Fizik ve Kimya Öğretmenliği lisans programları) ismi ile eğitim öğretim vermeye devam etmiştir. Yukarıdaki bölümlere ek olarak, aynı yapılandırma çalışmaları çerçevesinde, İlköğretim Bölümü (İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi ve Okul Öncesi öğretmenliği lisans programları) açılmıştır. Üniversite senatosunun 1997 yılında almış olduğu karar ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans programına öğrenci alımı durdurulmuştur.

1995-1996 eğitim ve öğretim yılından itibaren sadece yüksek lisans eğitimi vermeye devam eden Eğitim Bilimleri bölümünde 2000 yılında Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2007 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı ve Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılmıştır. Aynı şekilde 1979 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor bölümünde de Üniversite senatosunun 2002 yılında almış olduğu karar ile Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı açılmıştır. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü altında Matematik Öğretmenliği lisans programı açılmıştır.

2016 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Eğitim Fakültelerinde anabilim dalları yönünden gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde oluşturulan şablona uygun olarak, 09.08.2016 tarih ve 6-1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü kapatılmış; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ile Temel Eğitim Bölümü açılmıştır. Söz konusu yapılanma çevresinde, Temel Eğitim Bölümünün altında Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün altında ise Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programları yer almıştır.

Bugün ODTÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Yabancı Diller Eğitimi (YDE), Temel Eğitim (TEB), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (MFE), Beden Eğitimi ve Spor (BES) ve Eğitim Bilimleri (EB) Bölümleri olmak üzere 6 Bölüm ve 9 lisans programı bulunmaktadır. 2016 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Eğitim Fakültelerinde anabilim dalları yönünde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde oluşturulan şablona uygun olarak 09.08.2016 tarih ve 6-1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile bölümlerimiz bu şeklini almıştır. Bu bölümlerden BES ve EB Bölümlerinde sadece lisansüstü programlar yürütülmektedir, diğer bölümlerde ise lisans ve lisansüstü programlar yürütülmektedir. Tüm lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızın temel amacı öğrencilerine düşünmeyi, araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, yaratıcı olmayı, problem çözmeyi ve öğrenmeyi öğreten, öğrencileri ile etkili iletişim kurabilen, öğrencilerine zengin öğrenme ortamları hazırlayan, alanında yetkin, öğretim teknolojilerini kullanabilen ve üretebilen, takım çalışmasına yatkın, çevresindekilere model olan, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilen, kaynaklardan yararlanabilen, eğitim kalitesinin arttırılmasında öncülük eden, Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyan öğretmenler, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

ODTÜ Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerimizde, 13 yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bu programlar; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi), Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngiliz Dili Öğretimi, İngiliz Edebiyatı), Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi), Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme (İÖ-Tezsiz Yüksek lisans), ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Beden Eğitimi ve Spor). Yukarıdaki bölümlerimiz altındaki yüksek lisans ve doktora programlarına ek olarak İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi Yüksek lisans programı, İlköğretim doktora programı, Ortaöğretim Fen ve Matematik alanları Eğitimi Yüksek lisans ve doktora programları kayıtlı olan öğrencilerin mezuniyetine kadar devam edecektir. Bu programlarda 368 yüksek lisans ve 356 doktora olmak üzere 724 (bilimsel hazırlık hariç) öğrencimiz öğrenim görmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Enformatik Enstitüsü ile işbirliği içinde bulunan fakültemizde lisansüstü programlar yoluyla eğitim alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilecek, eğitim politikalarının oluşturulmasında öncülük edecek, çalıştığı kurum ve kuruluşların gelişmesine katkıda bulunacak, girişimci, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, disiplinler arası çalışmalar yürütebilen araştırmacı, akademisyen ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Fakültemiz alan uzmanlarını bir araya getirmek ve güncel konuları tartışmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birçok toplantıya da ev sahipliği yapmaktadır.

Doktora mezunlarımızın tamamına yakını Türkiye'de ve diğer ülkelerde birçok üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimiz ise kamu kurumlarında veya özel kurumlarda öğretmen, eğitim danışmanı/uzmanı, eğitim yöneticisi, program geliştirme uzmanı veya psikolojik danışman olarak görev yapmaktadırlar.

Bölüm Tarihçeleri

Beden Eğitim ve Spor Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü