Son Güncelleme:
03/01/2024 - 11:12

Öğrenci Başvuru Formu (İzin, muafiyet, ders saydırma, geç kayıt, ders ekleme ve bırakma, vb.)

Ders Muaflığı Formu

Öğretmenlik Uygulaması Başvuru Formu 

Akademik Formlar

Ders Açma Önerisi Formu (Öğretim Elemanları tarafından doldurulması gerekmektedir.)

Ders Bilgileri Bildirim Formu

Öğrenci İzni (İç Yazışma Formu)

Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Formları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Asistanlığı Genel Bilgiler (İşe başlama hakkında yapılması gereken işlemler, puantaj, vb.)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Formları

Stajyer Öğrenci Formları

Erasmus Formları

Erasmus programı ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

ÖİDB Formları

ÖİDB formlarına ulaşmak için tıklayınız.