EĞİTİM FAKÜLTESİ


Bölümler

Çağdaş öğretim ve araştırma teknolojilerinden yararlanan Eğitim Fakültesi, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde uluslararası araştırma projelerinde de etkin olarak yer almaktadır. Eğitim Fakültesinde altı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Eğitim Bilimleri Bölümünde sadece lisans üstü programlara öğrenci alınmaktadır.

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yüksek Lisans Programı
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Doktora Programı

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doktora Programı

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü (EB)

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
Eğitimde İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 

   

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (MFBE)

Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Fizik Eğitimi Lisans Programı
Kimya Eğitimi Lisans Programı
Matematik Egitimi Lisans Programı
İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Yüksek Lisans Programı
İlköğretim Eğitimi Doktora Programı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Doktora Programı

 

 

Temel Eğitim Bölümü (TEB)

Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı

 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (YDE)

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

ODTÜ-SUNY (New Paltz) İngilizce Öğretmenliği / Liberal Studies  Ortak Lisans Programı

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İngilizce Öğretmenliği Doktora Programı
İngiliz Dili Edebiyatı Doktora Programı

 

ODTÜ-SUNY (New Paltz) İngilizce Öğretmenliği / Liberal Studies  Ortak Lisans Programı