EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kat Bilgisayarları, Öğrenci Asistanları, Sunucular, Switchler, Kablolu-Kablosuz Internet, Fakülte IP Bloğu, Laboratuvarlar, Laboratuvar Kullanımı (EF-20, EF-24, EF-26) Bilgi İşlem İletişim, Sınıf Bilgisayarları, Sınıf Teçhizat Kullanımı, Sınıf Problemleri, Fakülte Web Koordinatörü,Fakülte Web Sayfaları ve Arayüz Geliştirme Projeleri, Yayınlar, E-Mail grupları,  Kurumsal Sosyal Medya Hesapları (Facebook, Twitter, Flickr, Linked-in)

Araş. Gör. Orhan ASLAN

EFA-21

+90 312 210 4186

aorhan [at] metu.edu.tr

TDG Ofisi Öğrenci Asistanları

Azize Çalışkan
Mehmet Demir
Sümeye Beki
Hazal Bayram
Halim Anıl Yıldırım
Nazlı Berfin Yapar

Bölüm Teknoloji Destek Koordinatörleri 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araş. Gör. Alper Yıldız EFA-421 +90 312 210 4024 yalper [at] metu.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Araş. Gör. Ali Battal

Araş. Gör. Ozan Raşit Yürüm (web)

EFC-105

EFC-06

+90 312 210 4183

+90 312 210 7526

albattal [at] metu.edu.tr

oyurum [at] metu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Araş. Gör. Hasan Yücel Ertem

Araş. Gör. Gülçin Gülmez Dağ (web)

EFA-307

EFA-318

+90 312 210 4040

+90 312 210 4045

hertem [at] metu.edu.tr

ggulcin [at] metu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Araş. Gör. Celal İler

+90 312 210 7508

iler [at] metu.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Araş. Gör. Ufuk Ataş (web)

EFB-20

+90 312 210 6488

atas [at] metu.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Araş. Gör. Mehmet Şen

EF-A-102

+90 312 210 6413

msen [at] metu.edu.tr