EĞİTİM FAKÜLTESİ


Fakülte Kurulu

Dekan Vekili


Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün

e-posta: ozgul@metu.edu.tr

 

Bölüm Başkanları

Yrd. Doç. Dr. H. Özlen Demircan

Temel Eğitim Bölümü

e-posta: dozlen@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Geban

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

e-postageban@metu.edu.tr

Doç. Dr. Bilal Kırkıcı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

e-postabkirkici@metu.edu.tr

Prof. Dr. Soner Yıldırım

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

e-mail : soner@metu.edu.tr

Prof. Dr. Cennet Engin Demir

Eğitim Bilimleri Bölümü

e-postacennet@metu.edu.tr

Prof. Dr. M.Settar Koçak

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

e-postasettar@metu.edu.tr 

Üyeler

Prof. Dr. M.Levent İnce

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

e-posta: mince@metu.edu.tr

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

e-postaerdinc@metu.edu.tr

Prof. Dr. Safure Bulut

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

e-postasbulut@metu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer

Eğitim Bilimleri Bölümü

e-posta: zeynep@metu.edu.tr

Doç. Dr. Sultan Çiğdem Sağın Şimşek

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

e-postasagin@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Savaş Aşkun

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

e-posta: askun@metu.edu.tr