Misyon

ODTÜ Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyan öğretmenlerin mesleğe hazırlanmasının sorumluluğunu alır. Eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde, alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilecek; eğitim politikalarının oluşturulmasında öncülük edecek, çalıştığı kurum ve kuruluşların gelişmesine katkıda bulunacak; topluma hizmete öncelik veren, girişimci, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, öğretmen, araştırmacı, akademisyen ve uzmanlar yetiştirir.

Vizyon

ODTÜ Eğitim Fakültesi topluma geleceğin eğitim liderlerini kazandıran, alt yapısını geliştirerek, uluslararası standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim etkinliklerinin artırılmasının yanı sıra; eşitlikçi, değişime ayak uydurabilen, yenilikçi, tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, ülke sorunlarına duyarlı, topluma hizmeti kendine amaç edinmiş, etkin hizmet üretmede ve paylaşmada liderlik edecek ve ülke çapında eğitim alanında ilk akla gelen adres olacaktır.


Son Güncelleme:
22/06/2022 - 09:47